Op weg in een nieuw productietijdperk

Voor zonweringsexpert markilux is Industrie 4.0 nu al aanwezig in het bedrijf

Weefgetouw en stoommachine markeerden het begin van de industriële revolutie. Daarna volgden elektriciteit en lopende band evenals elektrotechniek en IT. Nu bewegen we ons met grote stappen in het tijdperk van Industrie 4.0 met intelligente productiefaciliteiten - de “smart factories”. Veel industriële ondernemingen hebben de hiervoor benodigde digitale omwenteling al ingeleid. Daaronder ook zonweringspecialist markilux. Zij zet in op gekoppelde en geautomatiseerde processen in productie, logistiek, verkoop en marketing.

De transportbakken waarin de werknemers de afgewerkte geconfectioneerde zonweringsdoeken vroeger naar de montagestations voor de schermen rolden, staan in de ruimte productiehal tegenwoordig het meest stil. Want de doeken zweven bij zonweringfabrikant markilux nu bijna geluidloos via een transportsysteem onder het plafond van de hal naar hun plaats van bestemming. Daar liggen ze in een soort van paternoster, totdat een monteur ze in het betreffende scherm bouwt. Na het snijden, lijmen en confectioneren wordt het transport van het doek sinds enige tijd door een automatische aansturing overgenomen. “De installatie kan transporteren, optillen, draaien, kantelen en er zijn negen verschillende programma’s, die alle processen op een transportweg van in totaal 300 meter aansturen en op zeven terminals zichtbaar kunnen maken”, beschrijft Michael Gerling, technisch directeur van markilux, enkele details.

Veel werkprocessen zijn inmiddels geautomatiseerd.

Dit is alleen een voorbeeld om te zien hoe Industrie 4.0 er in de onderneming uitziet, verklaart Gerling. Het automatiseren van productieprocessen neemt echter een belangrijke plaats in. Zo functioneert ook het digitale en per laser aangestuurde snijden van de zonweringdoeken volautomatisch. Hetzelfde geld voor het confectiesysteem, de transport- en de knikarmsystemen van de zonneschermen. Een geautomatiseerde logistiek evenals deels geautomatiseerde verpakkingsprocessen behoren ook tot het veranderde productieproces. “We zijn deze weg vooral om twee redenen ingeslagen: In de eerste plaats zal het in de toekomst niet eenvoudiger worden om goed personeel te vinden en in de tweede plaats moeten we om onze oudere medewerkers denken. Dat wil zeggen, dat de productie passend bij de leeftijd dient de worden ingesteld”, zegt Gerling. Naast het automatiseren van arbeidsroutines heeft de onderneming de productie de afgelopen jaren gekoppeld aan informatie- en telecommunicatietechnologieën, om tijds- en middelen besparend te kunnen produceren. Al jarenlang wordt hierin nauw samengewerkt met hogescholen. Industrie 4.0 is bovendien geïntegreerd in het “Continue verbeteringsproces" van de onderneming. Zo hebben 3D-printers, die men voor het prototype van nieuwe modellen gebruikt, de ontwikkeling duidelijk versneld, wat niet in de laatste plaats ook economischer is.

Concurrentievoordelen door de nieuwste technologie

Volgens Klaus Wuchner, verkoop- en marketingleider, heeft het gebruik van nieuwe tekst- en fotodatabanken evenals moderne klanteninformatie- en contentmanagementsystemen ook het werken in de sales- en marketingafdeling veranderd. “Digitale en geautomatiseerde systemen zijn tegenwoordig gewoonweg noodzakelijk voor bedrijven, om de snelle veranderingen bij te kunnen houden. Maar ook, om de steeds complexer wordende processen snel aan te kunnen passen en het hoge werktempo bij te kunnen houden”, legt hij uit. Men is er verder op gebrand om steeds een kleine voorsprong op de concurrentie te hebben en investeert daarom voortdurend in de nieuwste technologieën. Industrie 4.0 functioneert echter alleen, als de basisprocessen foutloos en probleemloos functioneren. “ Sinds jaar en dag richten wij ons voor een soepele productie op de technieken van het lean-management. Continue productielijnen in kleine werkgroepen, de integratie van medewerkers in het ontwikkelingsproces en permanente kwaliteitscontroles zijn slechts enkele punten die daarbij een rol spelen”, zegt Wuchner.

Denken en handelen in stappen van vijf jaar

De digitale verandering en de daarmee verbonden nieuwe productie- en werkwerelden betekenen bovendien, dat men van medewerkers verwacht dat ze zich levenslang blijven ontwikkelen. Volgens Klaus Wuchner zal e-learning in de komende jaren steeds belangrijker worden. Men moet de angst voor het nieuwe wegnemen en laten zien welke kansen aanvullende kwalificaties met zich meebrengen. Goed opgeleide vakmensen te vinden zal in de toekomst echter meer inspanning vragen en vereist daarom om meerdere arbeidsroutines te automatiseren. Klaus Wuchner en Michael Gerlig zijn het erover eens, om op dit punt voort te borduren in de komende jaren. Wij zullen productie en logistiek, evenals andere afdelingen voor een optimale informatiestroom en soepele, efficiënte productieprocessen verder digitaal koppelen. Daarnaast gaan wij werkplekken voor onze medewerkers verder optimaliseren”, aldus Wuchner. Industrie 4.0 is bij markilux aangekomen en zal in stappen van vijf jaar verder worden geïntegreerd in het bedrijf. Men moet dingen gewoon uitproberen en dat, wat goed functioneert, consequent uitbreiden. Alleen op die manier kun je concurrerend blijven en de toekomst succesvol vormgeven. 5.227 tekens

Foto-onderschrift
Klaus Wuchner (foto li.), verkoop- en marketingleider bij zonweringfabrikant markilux, en technisch directeur Michael Gerling zien Industrie 4.0 en de daarmee gepaard gaande digitale verandering als noodzakelijk proces, om in de pas en concurrerend te blijven.

Contactpersoon voor de pers

Anna Jansky

Anna Jansky

Email:
anna.jansky@markilux.com
Telefoon:
+49 (0)2572 927 0

Anna Jansky

Christiane Berning

Email:
berning@markilux.com
Telefoon:
+49 (0)2572 927 0

« Persberichten